x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VENS12 Multimodaalisuus 5 op
Vastuutaho
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa multimodaalisen tekstintutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja osaa selittää ne. Hän osaa nimetä tekstintutkimuksessa ja kuva-analyyseissä käytettäviä menetelmiä, tehdä tulkintoja ja päätelmiä tekstin ja kuvan välisestä vuorovaikutuksesta sekä modaliteettien vahvuuksista ja heikkouksista. Hän pystyy suunnittelemaan ja tuottamaan multimodaalisen analyysin, jossa käyttää jotakin oppimansa menetelmää.

Sisältö

Kuvasemiotiikka, laajennettu tekstikäsite, systeemifunktionaalinen kuva-analyysi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
venäjäksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
venäjäksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Johtamiskorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö