x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VENA6 Venäjän kielen rakenne 10 op
Vastuutaho
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
SLAFA2 Morfologia 4 op
JA
SLAFA3 Syntaksi 2 op
JA

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee venäjän kielen morfologisen ja syntaktisen rakenteen ja peruskäsitteet ja pystyy soveltamaan teoreettisia tietojaan käytännön tilanteissa. Hän ymmärtää ja osaa kääntää hyvälle suomen kielelle Venäjän yhteiskuntaa ja kulttuuria käsitteleviä keskivaikeita mediatekstejä ja osaa analysoida niiden rakennetta.

Sisältö

Syvennetään venäjän muoto-opin kysymysten tuntemusta pääpainon ollessa substantiivien ja verbien kieliopillisissa kategorioissa. Perehdytään lauseenjäseniin, yksinkertaisten ja yhdyslauseiden eri tyyppeihin ja sanajärjestysteorian perusteisiin. Luetaan, käännetään ja analysoidaan venäjänkielisiä mediatekstejä.

Opetuskieli

venäjä, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Morfologia  Osallistuminen opetukseen  4 op
venäjäksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Syntaksi  Osallistuminen opetukseen  3 op
venäjäksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Tekstin ymmärtäminen II  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Morfologia  Kirjallinen tentti  4 op
venäjäksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Syntaksi  Kirjallinen tentti  3 op
venäjäksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Tekstin ymmärtäminen II  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Morfologia  Kirjallinen tentti  4 op
venäjäksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Syntaksi  Osallistuminen opetukseen  3 op
venäjäksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Tekstin ymmärtäminen II  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Morfologia  Osallistuminen opetukseen  4 op
venäjäksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Syntaksi  Kirjallinen tentti  3 op
venäjäksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Tekstin ymmärtäminen II  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosana muodostuu osasuoritusten arvosanojen keskiarvosta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö