x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLKVS10 Kansainvälisen politiikan teoria ja metateoria 10 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Vastuuhenkilö
Kansainvälisen politiikan professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Lisäksi vähintään 20 op kansainvälisen politiikan vaihtoehtoisia aineopintoja (kaksi moduulia).
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija tuntee tavanomaisen teoriajaottelun ongelmia, tuntee kansainvälisen politiikan teoreettisen tutkimuksen viimeaikaisia suuntauksia, ymmärtää metateorian merkityksen kansainvälisen politiikan tutkimuksessa sekä kykenee itsenäisesti vertailemaan erilaisten kansainvälisen politiikan teorioiden hyviä ja huonoja puolia.

Sisältö

Kansainvälisen politiikan teoria, metateoria.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallisuuskuulustelu  Kirjallinen tentti  8 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Työseminaari  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Luentokurssi muodostuu luennoista, harjoitustyöstä ja harjoitustöiden palauteistunnoista. Luennolla esitellään keskeiset kansainvälisen politiikan teoreettiset lähtökohdat. Opiskelijat syventävät tietämystään kurssilla jaettavalla artikkelimateriaalilla, jota käydään lävitse ryhmissä. Kursseilla tehtävät harjoitustyöt arvostellaan.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työseminaari  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Luentokurssi muodostuu luennoista, harjoitustyöstä ja harjoitustöiden palauteistunnoista. Luennolla esitellään keskeiset kansainvälisen politiikan teoreettiset lähtökohdat. Opiskelijat syventävät tietämystään kurssilla jaettavalla artikkelimateriaalilla, jota käydään lävitse ryhmissä. Kursseilla tehtävät harjoitustyöt arvostellaan.

Korvaava opetus  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisessa tentissä tentitään seuraavat teokset:

Wendt, Social Theory of International Politics. Cambridge University Press 1999. (3 op)

Sekä yksi seuraavista:

AaltoHarleMoisio, International Studies: Interdisciplinary Approaches. Palgrave Macmillan 2011. (e-aineisto) (2 op)

Chernoff, Theory and Metatheory in International Relations. Palgrave Macmillan 2007. (e-aineisto) (2 op)

KatzensteinSil, Beyond Paradigms: Analytic Eclecticism in the Study of World Politics. Palgrave Macmillan 2010. (2 op)

Jackson, The Conduct of Inquiry in International Relations: Philosophy of Science and Its Implications for the Study of World Politics. Routledge 2010. (e-aineisto) (2 op)

Kurki, Causation in International Relations. Cambridge University Press 2008. (e-aineisto) (2 op)

Sekä yksi klassikko seuraavista:

Bull, Anarchical Society. Palgrave Macmillan 2002. 3. painos [tai jokin muu painos] (3 op)

Jervis, Perception and Misperception in International Politics. Princeton University Press 1976. (3 op)

Morgenthau, Politics among Nations: Struggle for Power and Peace. McGraw-Hill 2006. 7. painos [tai jokin muu painos] (3 op)

Sylvester, Feminist Theory and International Relations in a Postmodern Era. Cambridge University Press 1994. (3 op)

Waltz, Theory of International Politics. Addison-Wesley 1979. (3 op)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu