x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHS14 Sukukieli III 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
–osaa lukea ja ymmärtää sukukielellä kirjoitettuja tekstejä
–ymmärtää sukukielellä puhuttua yleiskieltä
–tunnistaa ja osaa nimetä sukukieleen liittyviä erityispiirteitä
–tuntee ja osaa luonnehtia kyseisen maan yhteiskuntaoloihin, kulttuuriin ja kirjallisuuteen liittyviä ilmiöitä
–osaa etsiä tarkoituksenmukaista tietoa sukukielestä sekä maan kulttuurista ja yhteiskuntaoloista

Sisältö

Islannin tai fäärin alkeet TAI tanskan tai norjan jatkokurssi. Puhuttu ja kirjoitettu sukukieli, maan kulttuuri- ja yhteiskuntatuntemus sekä näitä käsittelevät tärkeät informaatiolähteet. Jatkokurssina laajennettu ja syvennetty näkökulma sukukieleen.

Opetuskieli

norja, tanska

Opintojakso voidaan toteuttaa islannin tai fäärin alkeiskurssina tai tanskan tai norjan jatkokurssina.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
norjaksi
tanskaksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö