x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHS12 Pohjoismaiden kirjallisuus 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
–ymmärtää ja osaa analysoida pohjoismaisia kaunokirjallisia, ruotsin-, tanskan- ja norjankielisiä tekstejä.
–osaa keskustella valituista teksteistä ja suhteuttaa niitä kyseiseen kulttuurikontekstiin.

Sisältö

Pohjoismaiden kaunokirjallisuuden lukeminen ja analysointi mahdollisuuksien mukaan alkuperäiskielellä ja pohjoismaisesta näkökulmasta. Tekstit valitaan teeman, genren tai aikakauden mukaan (esimerkiksi keskiajan saagakirjallisuus, modernin kirjallisuuden läpimurto, pohjoismainen työväenkirjallisuus, naiskirjallisuus, rikoskirjallisuus)

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ruotsiksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö