x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHS11 Kirjallisuuden erikoistumiskurssi 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-osaa analysoida tekstejä soveltuvien teorioiden pohjalta
-ymmärtää ja osaa eritellä keskeisimmät kirjallisuustieteen teoriat myös historiallisesta näkökulmasta
-osaa soveltaa oppimaansa kirjoittaakseen tieteellisen esseen valitsemastaan kirjallisuusaiheesta.

Sisältö

Kaunokirjalliset tekstit teoreettisen analyysin kohteena. Tekstiorientoituneet sekä kontekstia fokusoivat teoriat. Kirjallisuustieteelliset tekstit ja analyysit.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ruotsiksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö