x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOHAMS15 Korkeakoulutuksen ajankohtaiset kysymykset 5 op
Vastuutaho
Korkeakouluhallinnon ja -johtamisen maisteriohjelma
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Jussi Kivistö
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija on tietoinen korkeakoulutusta, korkeakouluorganisaatiota ja korkeakoulujärjestelmiä koskevista ajankohtaiskysymyksistä, -tapahtumista sekä niitä käsittelevistä lähteistä. Opiskelijalla on valmiudet seurata ja analysoida korkeakoulusektoria koskevaa kotimaista ja kansainvälistä ajankohtaiskeskustelua

Sisältö

- Suomalaisen korkeakoulutuksen ja korkeakoulujärjestelmän ajankohtaishaasteet
- Korkeakoulujärjestelmien viimeaikainen kehitys Euroopassa
- Ajankohtaiset teemat korkeakoulututkimuksessa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 5 t 0 t

Luentojen lisäksi opiskelijan tulee osallistua yllämainittuihin ajankohtaistilaisuuksiin.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Opintojakso koostuu kolmesta osasta. (1) Opintojakson avausluennolla (5h) käsitellään korkeakoulututkimuksen viimeaikaisia trendejä ja teemoja, tutustutaan korkeakoulutusta, korkeakouluorganisaatioita ja korkeakoulujärjestelmiä koskeviin ajankohtaisiin kysymyksiin ja ajankohtaistiedon lähteisiin. (2) Opiskelija perehtyy itsenäisesti korkeakoulutuksen ajankohtaisiin kysymyksiin osallistumalla korkeakoulutuksen ja/tai korkeakoulututkimuksen ajankohtaisia teemoja käsitteleviin tilaisuuksiin (vähintään 10h). (3) Opiskelija laatii esseen, jossa hän käsittelee korkeakoulusektoriin liittyvää ajankohtaisaihetta vaihtoehtoisista näkökulmista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentoja täydentävät kirjat ja artikkelit.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu