x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALKOS27 Korkeakoulut työyhteisöinä 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen
Vastuuhenkilö
Vuokko Kohtamäki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on valmiudet analysoida akateemista työtä ja sen johtamista työyhteisöllisestä näkökulmasta. Hän kykenee kehittämään työyhteisöllisiä osaamisalueita, joita tarvitaan muutoksissa ja muutosprosessien johtamisessa.

Opiskelija ymmärtää työhyvinvoinnin eri osa-alueiden merkityksen osana korkeakoulun johtamista sekä kykenee käytännössä kehittämään omia ajattelumalleja ja asenteita. Hän tuntee keskeiset työhyvinvoinnin käsitteet. Opiskelija tuntee viestinnän merkityksen johtamisessa.

Sisältö

- akateeminen organisaaatio työyhteisönä
- työyhteisö, muutokset ja haasteelliset tilanteet
- viestintä ja johtaminen
- työhyvinvointi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kehittämistehtävä  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Ryhmätentti  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Opintojakson suoritusmuodot: ryhmätentti SEKÄ kehittämistehtävä. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan edellytetään ryhmätenttiin osallistumisen ja kehittämistehtävän laatimisen lisäksi osallistuvan jakson luennoille.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1) Birnbaum, R. (1988). How Colleges Work: The Cybernetics of Academic Organization and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass  (soveltuvin osin) 

2) Kinnunen, U., Feldt, T. ja Mauno, S. (toim.) (2005). Työ leipälajina. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Jyväskylä : PS-Kustannus (soveltuvin osin) 

3) Manka, M.-L. (2010). Tiikerinloikka työniloon ja menestykseen. Helsinki: Talentum.(soveltuvin osin)

4) Suutarinen, M., Vesterinen, P-L. (2010). Työhyvinvoinnin  johtaminen. Helsinki: Otava.(soveltuvin osin)

5) Valikoima vuosittain vaihtuvia artikkeleita.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu