x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALKOS25 Laatu, arviointi ja kehittäminen korkeakouluissa 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen
Vastuuhenkilö
Vuokko Kohtamäki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Edeltäviksi opinnoiksi suositellaan HALKOS21, HALKOS22, HALKOS23 ja HALKOS24 opintojaksojen suorittamista.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
KOHA5 Laatu ja arviointi 7 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee korkeakoulujen toiminnan arviointia, laatutyötä ja niiden teoreettisia perusteita sekä osaa soveltaa niitä käytännön laatutyössä ja arvioinneissa.

Sisältö

- Laatu ja arviointi käsitteinä
- Korkeakoulujen, koulutuksen ja tutkimuksen laatu arvioinnin kohteena.
- Laadunvarmistusjärjestelmät Suomessa ja muissa maissa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Seminaari 6 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Luentojen ja kirjallisuuden pohjalta laaditaan harjoitustyö.
Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan edellytetään harjoitustyön laatimisen lisäksi osallistuvan jakson luennoille sekä seminaariin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1) Virtanen, P. (2007). Arviointi. Arviointitiedon luonne, tuottaminen ja hyödyntäminen. Helsinki: Edita

2) Tremblay, K. (2008). Assuring and Improving Quality. Teoksessa Teoksessa Santiago, P. ym. Tertiary Education for the Knowledge Society Volume 1. Special Features: Governance, Funding, Quality. OECD, s. 259-324.

3) Valikoima vuosittain vaihtuvia artikkeleita ja raportteja.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu