x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALKOS23 Organisaatio, hallinto ja johtaminen 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen
Vastuuhenkilö
Vuokko Kohtamäki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
5 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ja ymmärtää korkeakouluorganisaation ja sen yksiköiden johtamista ja kehittämistä koskevia teorioita ja ajattelumalleja sekä osaa yhdistää ja soveltaa niitä käytännön erilaisiin ja uusiin kehittämistilanteisiin.

Sisältö

- Korkeakouluorganisaatioiden erityispiirteet
- Johtaminen ja päätöksenteko korkeakouluissa
- Korkeakouluorganisaatioiden hallinnon kehittäminen
- Yrittäjämäiset korkeakoulut

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opiskelija voi osallistua HALKOS23 opintojaksolle suoritettuaan HALKOS22 opintojakson.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Seminaari 6 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö  Osallistuminen opetukseen  10 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Luentojen ja kirjallisuuden pohjalta laaditaan harjoitustyö. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan edellytetään harjoitustyön laatimisen lisäksi osallistuvan jakson luennoille sekä seminaariin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1) Birnbaum, R. (1988) How Colleges Work: The Cybernetics of Academic Organization and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass

2) Clark, B.R. (1998) Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation. Pergamon Press. (soveltuvin osin)

3) Clark, B.R. (2004) Sustaining Change in Universities, Open University Press (soveltuvin osin)

4) Kezar A., Carducci, R. & Contreras-McGavin, M. (2006) Rethinking the "L" Word in Higher Education: The Revolution of Research on Leadership. ASHE Higher Education Report 31(6). (soveltuvin osin)

5) Peltonen, T. (2007) Johtaminen ja organisointi – teemoja, näkökulmia ja haasteita. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy. (soveltuvin osin)

6) Valikoima vuosittain vaihtuvia artikkeleita.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu