x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALKOS22 Korkeakoulujärjestelmät ja niiden ohjaus 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen
Vastuuhenkilö
Vuokko Kohtamäki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää korkeakoulujärjestelmien toimintaa ja ohjausta selittäviä teorioita ja näkökulmia sekä osaa yhdistää ja analysoida korkeakoulupolitiikan ja ohjauksen välisiä suhteita.

Sisältö

- Korkeakoulujärjestelmien ohjaus
- Korkeakoulupolitiikan ja korkeakoulujen ohjausmenetelmien yhteydet
- Suomalainen korkeakoulujen ohjausjärjestelmä eurooppalaisessa ja kansainvälisessä viitekehyksessä

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

HALKOS22 opintojakso on suoritettava ennen HALKOS23 opintojaksolle osallistumista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Seminaari 6 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Luentojen ja kirjallisuuden pohjalta laaditaan harjoitustyö. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan edellytetään harjoitustyön laatimisen lisäksi osallistuvan jakson luennoille sekä seminaariin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1) Clark, B.R. (1983). The Higher Education System: Academic Organization in Cross-National Perspective. University of California Press. (soveltuvin osin)

2) Santiago, P. & Tremblay, K. (2008). Setting the Right Course: Steering Tertiary Education.Teoksessa Santiago, P. ym. Tertiary Education for the Knowledge Society. Volume 1. Special Features: Governance,Funding, Quality. OECD,s. 67-161.

3) Valikoima vuosittain vaihtuvia artikkeleita.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu