x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALKOS21 Korkeakoulut ja korkeakoulutus tutkimuksen kohteena 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen
Vastuuhenkilö
Vuokko Kohtamäki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata eri lähestymistavoista ja näkökulmista korkeakouluhallinnon ja -politiikan ilmiöitä osana muuta yhteiskuntapolitiikkaa ja tuntee korkeakoulututkimuksen traditiot sekä historiallisesti keskeisimpien maiden korkeakoulujärjestelmien historiaa.

Sisältö

- KOHA-opintokokonaisuuden ja työskentelytapojen esittely
- Yliopistoinstituution kehityslinjat
- Korkeakoulujen hallinto, korkeakoulupolitiikka ja tiedepolitiikka osana korkeakoulujärjestelmiä ja yhteiskuntapolitiikkaa
- Korkeakoulututkimuksen lähestymistavat, tutkimusongelmat ja tutkimustraditiot

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Sekä luennot että kirjallisuus suoritetaan tenttimällä.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Sekä luennot että jakson kirjallisuus suoritetaan esseellä.

Opintojakso (kirjallisuus ja luennot) voidaan suorittaa kirjallisena tenttinä TAI essee-suorituksena. Mikäli opiskelija valitsee suoritusmuodoksi kirjallisen tentin, luennot ja kirjallisuus on tentittävä yhtenä kokonaisuutena.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1) Ben-David Joseph (1992) Centers of Learning: Britain, France, Germany, United States. New Jersey: Transaction Publishers, luvut 1-5.

TAI

Garrido, José Luis García (2002). The Evolution of the European university. European Education, 34 (3), 42-60. SEKÄ Mora, José-Ginés (2001). Governance and Management in the New University. Tertiary Education and Management 7, 95-110.

2) Tight, M. (2003 tai uudempi painos). Researching Higher Education: Issues and Approaches. McGraw-Hill Education. (Saatavana E-kirjana Tampereen yliopiston kirjastossa.)

3) Valikoima vuosittain vaihtuvia artikkeleita.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu