x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVARH Harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
VARHS13 Pedagoginen harjoittelu 10 op

Yleiskuvaus

Jakson suorittavat opinto-oikeuden ennen syksyä 2010 saaneet varhaiskasvatuksen opiskelijat, joilla ei ole oikeutta opiskelijan pedagogisiin opintoihin. Myös sellainen opiskelija, jolla on oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin, mutta joka ei halua niitä suorittaa, voi valita tämän opintojakson.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- perehtyvät yhteiskunnan ja työelämän muutoksiin ja niiden vaikutuksiin varhaiskasvatukselle ja varhaiskasvatustyölle
- perehtyvät organisaation toimintakontekstiin työkulttuuriin ja johtamiseen sekä kehittämistyöhön
- oppivat tunnistamaan ja analysoimaan työn edellyttämää osaamista ja asiantuntijuutta
- hankkivat tietoa siitä, millaisissa erilaisissa työkonteksteissa varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta voidaan hyödyntää

Sisältö

Jakson aikana opiskelijat perehtyvät varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta edellyttäviin erilaisiin yhteiskunnallisiin työtehtäviin. Tällaisia tehtäväalueita ovat mm. varhaiskasvatuksen koulutus-, suunnittelu- ja kehittämistehtävät, tutkimus, varhaiskasvatus-organisaatioiden ohjaus, hallinto ja johtajuus.

Toteutustavat

Ryhmä- ja yksilötapaamiset yht. 8 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoittelu 
suomeksi

Osallistuminen ryhmä- ja yksilötapaamisiin (8 t). Kahdeksan viikon mittainen harjoittelu erikseen sovitussa paikassa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Erikseen ilmoitettava oheiskirjallisuus.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö