x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATRAA12 Rahoituksen jatkokurssi 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
LASKA110 Rahoituksen jatkokurssi 6 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yritysrahoituksen keskeiset teoriat ja osaa käyttää ekonometrian perusmenetelmiä rahoitusteorioiden testaamiseen. Lisäksi opiskelija ymmärtää kansainväliseen yritysrahoitukseen liittyviä erityiskysymyksiä.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Joukkovelkakirjojen riskit ja duraatio; Projektin tuottovaatimuksen määrittäminen; Osinkopolitiikka ja rahoitusrakennetta selittävät teoriat; Portfolioteoria, CAPM ja faktorimallit; Johdannaisten ja välirahoitusinstrumenttien arvonmääritys; Valuuttakurssiriskit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Harjoitukset 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojaksoon sisältyy harjoitus/harjoituksia.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Brealey - Myers - Allen: Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, 9th edition , 2008 tai uudempi. Luennoitsijan ilmoittamin osin.

2. e-aineisto: luentomateriaali opintojakson kurssisivuilla

3. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu