x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAA24 Tilintarkastus I 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Tuntiopettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
LASKA150 Tilintarkastus I 6 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastamisesta hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ottaen huomioon eri yhteisömuotojen erityispiirteet.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Tilintarkastussäädäntö; Tarkastusmenetelmät, Tilintarkastajan raportointi, riippumattomuus, esteellisyys ja vastuukysymykset; Eri yhteisömuotojen tilintarkastus; Yrityksen eri toimintojen ja sisäisen valvonnan tarkastus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Steiner - Kaisanlahti: Tilintarkastus - Kommentaari, WSOY, 2007.

2. Riistama: Tilintarkastuksen teoria ja käytäntö, Weilin & Göös, 2. Uudistettu painos, 1999.

3. e-aineisto: Luentomateriaali opintojakson kotisivuilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Valvonta ja tarkastus (Yhteiset opinnot/JKK)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu