x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAA23 Liikekirjanpidon ja tilinpäätösraportoinnin jatkokurssi 10 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Lehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa erot kirjanpidollisen ja verotuksellisen tuloksensuunnittelun välillä ja osaa analysoida ja ratkaista tavanomaisia tilinpäätöksen laatimiseen liittyviä jaksotus- ja arvostusongelmia sekä arvioida, miten tehty ratkaisu vaikuttaa tilinpäätösinformaatioon.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Arvostus- ja jaksotusongelman ratkaisu tilinpäätösraporteissa; Tilinpäätössuunnittelu verotusnäkökohdat huomioiden.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 50 t 0 t
Harjoitukset 0 t 10 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojaksoon sisältyy harjoitus/harjoituksia.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. e-aineisto: Luentomateriaali opintojakson kotisivuilla

2. e-aineisto: Leppiniemi - Walden: Tilinpäätös- ja verosuunnittelu, SanomaPro, viimeisin päivitys. Luennoitsijan ilmoittamin osin.

3. Ihantola - Leppänen - Kuhanen - Sivonen: Yrityksen kirjanpidon perusteet ja sovellusharjoitukset, Gaudeamus, uusin painos.  Luennoitsijan ilmoittamin osin.

4. Horngren-Sundem-Elliot-Philbrik: Introduction to Financial Accounting, 10. painos, Pearson,  Luennoitsijan ilmoittamin osin.

5. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu