x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALTUS14 EU turvallisuustoimijana, kansainvälinen poliisiyhteistyö 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede, turvallisuushallinto
Vastuuhenkilö
Turvallisuushallinnon professori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Perehdyttää Euroopan unionin turvallisuusstrategioihin ja unionin
merkitykseen turvallisuustoimijana, esimerkiksi EU:n sisäisen turvallisuuden
strategiaan ja EU:n yhteisiin lainvalvontaorganisaatioihin, kansainväliseen
poliisiyhteistyöhön ja kansainvälistymisen ja ylikansallisen toiminnan erityis-
kysymyksiin.

Sisältö

Euroopan unionin keskeiset turvallisuusstrategiat, erityisesti sisäisen turvallisuuden strategia ja sisä- ja oikeusasioiden tärkeimmät ohjelmat, EU:n yhteiset lainvalvontaorganisaatiot ja poliisiyhteistyö, kansainvälistymisen ja ylikansallisen poliisitoiminnan erityiskysymykset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Opiskelija laatii luennoista luentopäiväkirjan ja kirjallisuudesta erilliset esseet.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1 Hämäläinen, Erkki: Eurooppalaistuva lainvalvonta. Polamk. Tutkimuksia. 2009.

2 Lemieux, Frederic (toim): International Police Cooperation. Emerging issues, theory and practice. Willan Publishing. 2010.

3 Sheptycki, J.W. E. (toim.): Issues in Transnational Policing. Routledge. 2000.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu