x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAA12 Johdon laskentatoimen jatkokurssi 10 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja/lehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija laajentaa ja kehittää valmiuksiaan johdon laskentatoimen sisällölliseen hallintaan ja hyväksikäyttöön analyysi- ja kommunikaatiovälineenä sekä päätöksenteon tukena. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa sekä soveltaa entistä monipuolisemmin johdon laskentatoimen laskelmia.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Kustannuslaskenta; Hinnoittelu; Toimintolaskenta; Vaihtoehtolaskelmat; Investointilaskelmat; Tavoite- ja tarkkailulaskelmat; Standardi- ja tavoitekustannuslaskenta; Budjetointi; Johdon laskentatoimen erityskysymyksiä ja ajankohtaisia aiheita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 32 t 0 t
Harjoitukset 36 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojakso koostuu luennoista ja niihin sisältyvistä harjoituksista sekä erillisestä harjoitusryhmätyöskentelystä ja harjoitustyöstä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Neilimo - Uusi-Rauva: Johdon laskentatoimi. Edita, uusin painos. Luennoitsijan ilmoittamin osin.
  2. e-aineisto: Kurssin luentomateriaali kurssisivuilla.
  3. e-aineisto: Bhimani – Horngren – Datar - Rajan: Ma­nagement and Cost Accounting, Prentice Hall, uusin painos. Luennoitsijan ilmoittamin osin.
  4. Opintojaksolla erikseen ilmoitettavat aineistot.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu