x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVAS22 Critical Perspectives on Accounting 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuullinen liiketoiminta
Vastuuhenkilö
Professori ja yliopistolehtori
Edeltävät opinnot
Students are recommended to have some knowledge of accounting.

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää laskentatoimen yhteiskunnallisen merkityksen sekä laskentatoimen mahdollisuuksia ja rajoitteita eri näkökulmista.
Opiskelija osaa analysoida laskentatoimen ja laskentainformaation tieteenfilosofisia oletuksia.
Opiskelija osaa analysoida sekä kriittisesti arvioida laskentainformaation yhteiskunnallisia vaikutuksia.
Opiskelija osaa kriittisesti arvioida yritystoiminnan mittaamista ja raportointia taloudellisesta, sosiaalisesta ja ekologisesta näkökulmasta.
Opiskelija osaa soveltaa kriittistä laskentatoimen ymmärrystä käytäntöön.

Sisältö

Discussion of related theories as well as current issues in a seminar / reading circle.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari
Lukupiiri

Yhteensä 21 h.

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Johtamiskorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu