x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVAS11 Eettinen johtajuus 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuullinen liiketoiminta
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää eettisen johtajuuden arvoperustan ja yhteyden organisaatiokulttuuriin. Lisäksi opiskelija pystyy tunnistamaan päätöksien eettisen ulottuvuuden ja kykenee käyttämään eettistä harkintaa päätöksenteossa sekä analysoimaan johtajuutta ja sen kehittämistä laajasti etiikan näkökulmista.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Arvot ja organisaatiokulttuuri eettisen johtajuuden näkökulmasta; Moraalinen päätöksenteko; Eettisen johtajuuden kehittäminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Heiskanen, Erika & Salo, Jari 2007. Eettinen johtaminen. Talentum.

Lisäksi luennoilla ilmoitettu  materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu