x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVAA13 Vastuullisuus eri liiketoimintamalleissa 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuullinen liiketoiminta
Vastuuhenkilö
Professori ja yliopistolehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet/oppimistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää liiketoiminnan moninaisuutta, eri liiketoimintamallien keskeisiä piirteitä sekä toiminnan tavoitteita.
Opiskelija hahmottaa, miten taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen vastuu ilmenevät eri liiketoimintamalleissa.
Opiskelija ymmärtää eri liiketoimintamallien mahdollisuuksia ja rajoituksia yhteiskunnallisen hyvinvoinnin tuottamisessa ja arvonluomisessa eri sidosryhmien näkökulmasta.

Sisältö

Vastuullinen liiketoiminta erilaisissa liiketoimintamalleissa (osakeyhtiö, osuuskunta, keskinäisyys, perheyritykset, yhteiskunnallinen yrittäjyys, julkiset liikelaitokset, pienet osuuskunnat/pienyrittäjyys/tms. muita).
Vierailuluennot ja case-kuvaukset

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojaksolla erikseen ilmoitettavat aineistot.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu