x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVAA12 Corporate responsibility and accounting 5 op
Organised by
Degree Programme in Business Studies
Person in charge
Yliopistolehtori

Learning outcomes

Opiskelija ymmärtää yritystoiminnan ja yhteiskunnan välistä moninaista suhdetta, sekä yritystoiminnan vaikutuksia laajasti yhteiskunnan kannalta. Lisäksi opiskelija ymmärtää laskentatoimen ja raportoinnin roolin vastuullisessa liiketoiminnassa. Opiskelija hahmottaa yritystoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten näkyväksi tekemiseen, arviointiin ja mittaamiseen liittyvää problematiikkaa.
Opiskelija tietää yhteiskunnallisen laskentatoimen perusteet ja miten näistä asioista viestitään yrityksen sidosryhmille sekä osaa arvioida tietoa informaation käyttäjänä.

Contents

Kestävän kehityksen, vastuullisen liiketoiminnan ja yhteiskunnallisen laskentatoimen käsitteistö.
Yhteiskunnallisen laskentatoimen perusteet.
Yhteiskuntavastuuraportointi, raportointistandardit ja -ohjeistukset

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures 24 h 0 h

Teaching language

English

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Written exam 
In English

Evaluation

Numeric 1-5.

Study materials

Blowfield, M. ja Murray, A.: Corporate Responsibility (2008 tai uud.)

2014–2015
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
-
Johtamiskorkeakoulu