x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVAP11 Business Ethics 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuullinen liiketoiminta
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa yritysetiikan osana vastuullisen liiketoiminnan kokonaisuutta ja ymmärtää sen merkityksen yritystoiminnassa. Hän tuntee etiikan eri teoriat ja ymmärtää, mitä ne tarkoittavat liiketoiminnan kannalta. Lisäksi opiskelija ymmärtää eettisen toiminnan merkityksen liiketoiminnassa, tunnistaa yritystoiminnan päätöksenteon eettisen ulottuvuuden ja tuntee käytännön työkaluja yritysetiikan soveltamiseksi ja kehittämiseksi liiketoiminnassa.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Etiikan teoriat ja yritysetiikan käsitteistö; Eettinen päätöksenteko; Käytännön työkalut yritysetiikan soveltamiseksi ja kehittämiseksi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Kirjallinen tentti 
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. DeGeorge, Richard T. 2010. Business Ethics (7th ed.). Pearson.

2. Lisäksi luennoilla ilmoitettu materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu