x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JKKYTVA12 Oma hyvinvointi työhyvinvoinnin edistäjänä 5 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/JKK
Vastuuhenkilö
Marja-Liisa Manka
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Tämän opintojakson aikana opiskelija tutustuu työhyvinvoinnin yksilönäkökulmaan. Opintojakson tavoitteena on tuoda opiskelijalle ymmärrystä omaan hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja tutkimustietoa liittyen positiiviseen psykologiaan, psykologiseen pääomaan, terveyteen, osaamiseen ja elämänhallintaan.

Osaamistavoitteet

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee arvioimaan yksilön hyvinvointia ja esittämään hyvinvointiin vaikuttavia toimenpiteitä esimerkiksi omassa opiskelu – ja työyhteisössään.

Sisältö

-positiivinen psykologia, psykologinen pääoma
-terveys ja toimintakyky, stressi ja palautuminen
-motivaatio
-osaaminen
-työkykyä ylläpitävä toiminta

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Kirjatentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot ja kirjallisuuskuulustelu.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Luthans, F., Youssef, C.M. & Avolio, B.J. 2007. Psychological capital.  Developing the Human Competitive Edge. New York: Oxford University Press.
  2. Kinnunen, U. & Mauno, S. (toim.) 2009. Irtiottoja työstä: työkuormituksesta palautumisen psykologiaa. Tampere: Tampereen yliopistopaino.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Työhyvinvointi (Yhteiset opinnot/JKK)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu