x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKKP6 Ääntämisharjoituksia 1–4 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ääntää suomen kieltä siten että sitä on helppo kuunnella ja ymmärtää. Tavoitteena ei ole täysin aksentiton ääntäminen.

Sisältö

Opintojakso on vapaaehtoinen, sen voi suorittaa 1–4 op:n laajuisena sen mukaan, kuinka paljon ääntämisongelmia opiskelijalla on. Opintojaksossa harjoitellaan suomen kielen ääntämisen erityispiirteitä opiskelijoiden tarpeen mukaan.

Toteutustavat

Harjoitukset 14-56 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Suomen kielen ja kulttuurin opintokokonaisuus (Suomen kieli ja kulttuuri)
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö