x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKKP5B Suomen kulttuuri ja yhteiskunta II 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee jonkin Suomen kulttuurin tai yhteiskunnan alueen perusteet. Hän osaa kertoa aiheesta seikkaperäisesti suomen kielellä suullisesti tai kirjallisesti.

Sisältö

Opintojakso voi koostua luennosta ja/tai kirjatentistä, jonka aiheena on jokin Suomen kulttuuriin tai yhteiskuntaan liittyvä alue, esim. Suomen historia ja suomalainen nyky-yhteiskunta, Suomen kirjallisuus, Suomen taiteet, media ja mediakasvatus, talous, politiikka tai jokin muu vastaavan opettajan kanssa sovittava aihealue.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Luento- tai harjoituskurssi, ja/tai kirjallisuutta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Suomen kielen ja kulttuurin opintokokonaisuus (Suomen kieli ja kulttuuri)
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö