x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VIROP4 Viron kielen praktikum 5 op
Vastuutaho
Viron kieli ja virolainen kulttuuri
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija saavuttaa kielitaidon, jolla selviää eri viestintätilanteissa, ymmärtää vironkielistä puhuttua ja kirjoitettua tekstiä, pystyy kirjoittamaan lyhyitä tekstejä hänelle tutuista aiheista ja osaa kääntää yksinkertaisempia tekstejä virosta suomeen.

Sisältö

Kehitetään viron kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tehdään käännösharjoituksia, jotka kehittävät virosta suomeen kääntämisen taitoja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi, viro

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Viron kielen suullisen ja kirjallisen taidon kurssi   Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Osallistuminen harjoituksiin ja harjoitustehtävien hyväksyttävä suorittaminen.

Lisätietoja 

Keskusteluharjoituksia, suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Luetaan erityyppisiä tekstejä, keskustellaan niistä, tehdään aiheisiin liittyviä kirjoitusharjoituksia ja kirjoitetaan kotiaineita.

Käännösharjoitukset virosta suomeen   Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Harjoitustöiden perusteella.

Lisätietoja 

Kääntämistaitojen kehittäminen ja vironkielisten tekstien kääntäminen. Osallistuminen seminaarityöhön ja harjoituksiin ja harjoitustehtävien hyväksyttävä suorittaminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Harjoitustöiden perusteella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Viron kielen ja virolaisen kulttuurin perusopinnot (Viron kieli ja virolainen kulttuuri)
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö