x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLVOA42 Poliittinen kommunikaatio ja retoriikka 5 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
Valtio-opin yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kielen ja median merkitystä politiikassa. Hän kykenee arvioimaan miten tiedotusvälineet ja poliittinen retoriikka rakentavat käsitystämme politiikasta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä. Opiskelija osaa soveltaa poliittisen kommunikaation ja retoriikan teorioita ja pystyy tunnistamaan politiikassa esiintyviä diskursseja ja metaforia.

Sisältö

Poliittinen kieli ja retoriikka; diskurssien merkitys ja valta politiikassa; tiedotusvälineiden rooli politiikassa; poliittiset metaforat.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Korvaava opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sanders, Communicating Politics in the Twenty-First Century. Palgrave 2009 (3 op).

Charteris-Black, Politicians and Rhetoric. Persuasive Power of Metaphor. Palgrave 2004 (2 op) tai
Ylä-Anttila, Politiikan paluu: globalisaatioliike ja julkisuus. Vastapaino 2010 (2 op).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu