x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSAVAL3 Kommunikationstraining II 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Edeltävät opinnot
Kielikeskuksen Kommunikationstraining I -kurssi (entinen Saksan kielen suullinen taito) tai Taloussaksa I tai II tai vastaavat taidot, esim. saksa lukion A- tai B2-kielenä tai vaihto-opiskelussa hankitut taidot (taidot tasolla B1).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso sopii kaikkiin kandidaatintutkintoihin valinnaiseksi vieraan kielen opintojaksoksi sekä osaksi KTM-tutkinnon kieli- ja viestintäopintoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan
opiskelija
- osaa kertoa omasta opiskelualastaan, tutkimusaiheestaan jne.
- tuntee työelämän suullisten viestintätilanteiden erityispiirteitä ja sanastoa ja osaa toimia niissä saksan kielellä (esim. puhelinkommunikaatio, neuvottelu)
- osaa osallistua keskusteluun tai johtaa sitä
- osaa pitää selkeän esityksen

Sisältö

Kurssilla analysoidaan ja harjoitellaan yleisiä ja työelämän tyypillisiä suullisia viestintätilanteita. Aiheet valitaan opiskelijoiden opiskelualan ja kiinnostuksen mukaan.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 26 t, itsenäinen työskentely 28 t, keskimäärin 54 tuntia opiskelijan työtä.

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
saksaksi
Harjoitustyö(t) 
saksaksi

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö(t) ja suullinen esitys

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Aktiivinen ja säännöllinen osallistuminen opetukseen sekä suullisten tehtävien tekeminen ja ryhmätöiden esittely.

Lisätietoja

Kurssi vastaa aikaisempaa Saksan kielen syventävä kurssi - Kommunikationstrainings -kurssia (3 op).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
Kielikeskus
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus