x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRKTTS2B Omavalintaisia tutkielmaa tukevia opintoja 10 op
Vastuutaho
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy kirjallisuustieteellisten käsitteiden ja tekstianalyyttisten välineiden soveltamiseen sekä luomaan metodisia yhteyksiä muihin tieteenaloihin kuten kieli-, kulttuuri- ja yhteiskuntatieteisiin. Opiskelija pystyy kytkemään oman tutkimuksensa hyödyllisiin tieteellisiin, ammatillisiin ja yhteiskunnallisiin yhteyksiin.

Sisältö

Opiskelija laajentaa kohdan 2A teoreettisia ja metodisia suuntautumisvaihtoehtoja tai täydentää opintojaan omalta tutkimusalueeltaan näiden suuntautumisvaihtoehtojen ulkopuolelta. Opiskelija luo itsenäisen tutkimuksellisen pohjan tutkielmaansa varten soveltamalla, arvioimalla ja vertailemalla kirjallisuustieteellisiä ja poikkitieteellisiä teorioita ja metodeja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Suoritetaan luento- tai harjoituskursseina, tenttimällä kirjallisuutta tai tekemällä sen pohjalta harjoitustöitä. Suositeltavia suoritustapoja ovat myös julkaisut, esitelmät tai osallistuminen maisteriopintoihin liittyviin tutkimus- ja koulutushankkeisiin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö