x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRKTTS2A5 Kulttuurinen tekstintutkimus 5 op
Vastuutaho
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella tekstejä kulttuurisissa ja yhteiskunnallisissa yhteyksissään sekä soveltaa tekstianalyyttista välineistöä niin kirjallisiin kuin muihinkin taiteellisiin ja kulttuurisiin esityksiin. Opiskelija pystyy arvioimaan ja vertailemaan kulttuuriteoreettisia lähestymistapoja sekä lukemaan erilaisia esityksiä ideologiakriittisesti.

Sisältö

Opiskelija perehtyy kulttuuriteoreettiseen ja ideologiakriittiseen tekstintutkimukseen ja soveltaa tekstianalyyttistä välineistöä niin kirjallisiin kuin muihinkin taiteellisiin ja kulttuurisiin esityksiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Suoritetaan luento- tai harjoituskursseina, tenttimällä kirjallisuutta tai tekemällä sen pohjalta harjoitustöitä (harjoitustyöllä suoritettaessa aiheen rajauksesta on neuvoteltava osa-alueen vastuuopettajan kanssa).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentin kirjallisuus verkkosivulla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö