x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYA3 Persoonallisuuspsykologia II 5 op
Vastuutaho
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
5 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää persoonallisuuden ja sen kehityksen monimuotoisuutta, osaa antaa esimerkkejä muutoksen ja pysyvyyden problematiikasta kehityksessä sekä arvioida persoonallisuuteen liittyvän tiedon merkitystä sen eri sovellusalueilla.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään mm. persoonallisuuden kehitystä, muutosta, pysyvyyttä sekä persoonallisuutta sovellusten näkökulmasta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot ja kirjallisuuskuulustelu, tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille artikkeliseminaarit.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Metsäpelto & Feldt (toim.), Meitä on moneksi: Persoonallisuuden psykologiset perusteet. PS-kustannus 2009. (kaikki opiskelijat)

2. Artikkelikokoelma. (psykologian tutkinto-opiskelijat)

3. Salmela-Aro & Nurmi (toim.), Mikä meitä liikuttaa. PS-kustannus 2002. (muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat)

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö