x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYA7 Kliinisen neuropsykologian perusteet 5 op
Vastuutaho
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
30 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kliinisen neuropsykologian peruskäsitteistön ja keskeiset tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan kliinisen neuropsykologian perusilmiöitä tapausesimerkkien ja kirjallisuuden avulla.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Rajattu osallistumisoikeus valinnaisia opintoja suorittaville, ks. tarkemmin opetusohjelma.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Luennot, kirjallisuus ja luentopäiväkirja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Juva, Hublin, Kalska, Korkeila, Sainio, Tani & Vataja (toim.), Kliininen neuropsykiatria. Kustannus Oy Duodecim 2011.

2. Kuikka, Pulliainen & Hänninen, Kliininen neuropsykologia. WSOY 2001.

 

 

 

 

 

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö