x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYA2 Kognitiivinen neurotiede II 5 op
Vastuutaho
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Vastuuhenkilö
Professori Jari Hietanen
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
5 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa erilaisia kognitiivisia perusprosesseja ja hän osaa selittää niiden toimintaa. Opiskelija ymmärtää psyykkisten perustoimintojen hermostollisen perustan ja osaa analysoida, kuinka erilaiset aivojen toiminnassa olevat häiriöt vaikuttavat käyttäytymiseen.

Sisältö

Kieli, muisti, oppiminen, emootiot, kehityshäiriöt, neurologiset ja psykiatriset häiriöt

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojaksolle otetaan psykologian tutkinto-opiskelijoiden lisäksi enintään 35 muun tutkinto-ohjelman opiskelijaa psykologian opintopistemäärän perusteella. Mikäli tämä on sama, ratkaistaan valinta kaikkien opintosuoritusten kokonaismäärän perusteella.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot ja kirjallisuuskuulustelu. Luennot toteutetaan osaksi Psykonetin valtakunnallisena virtuaaliopetuksena (lisätietoja: www.psykonet.fi).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Purves, Brannon, Cabeza, Huettel, LaBar, Platt & Woldorff, Principles of cognitive neuroscience. Sinauer 2008, luvut 13-28.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö