x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYP0 Orientaatio psykologiaan 3 op
Vastuutaho
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
PSYKINT Intensiivijakso 3 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee oman tutkinto-ohjelmansa pääsisällöt ja kykenee suunnittelemaan opintojensa etenemistä henkilökohtaisella tasolla. Opiskelija tunnistaa opiskeluaikaan liittyviä riski- ja resurssitekijöitä ja on tietoinen hänelle kuuluvista ohjaus- ja hyvinvointipalveluista. Opiskelija tuntee oppiaineessa tehtävää tutkimusta ja hänelle on muotoutunut alustava käsitys psykologin ammatista. Opiskelija on analysoinut omaa opiskelijaidentiteettiään ryhmäprosessien avulla.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan psykologian tutkinto-ohjelman opetusohjelmaan, tutkimusryhmien toimintaan ja psykologin työhön. Lisäksi saadaan tietoa opiskeluaikaan liittyvistä ohjaus- ja hyvinvointipalveluista. Opintojaksolla käydään läpi henkilökohtaiseen opintosuunnitteluun (HOPS) liittyviä asioita ja rakennetaan omaa opiskelijaidentiteettiä ammattilaisen ohjaamassa vertaisryhmässä.

Toteutustavat

Opintojakso koostuu kahdesta intensiivipäivästä (16 t). Työskentelyyn sisältyy luentoja, keskustelua sekä tutor-ohjautuissa ryhmissä että tarpeen mukaan. Opintojakso suoritetaan yhdessä jakson YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS (2 op) kanssa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö