x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSAPRE1 Saksan kielen valmentava kurssi - kielioppi- ja sanastokertausta 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Edeltävät opinnot
Saksa lukion B2- tai B3-kielenä tai vastaavat opinnot (taidot tasolla A1-A2).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Saksan kielen valmentava kurssi auttaa opiskelijaa saavuttamaan tutkintotason kurssien lähtötason. Se on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, joilla on jo saksan perustaidot, mutta jotka eivät ole kirjoittaneet saksaa ylioppilaskirjoituksissa tai joiden saksan opiskelusta on kulunut pitkä aika.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- hallitsee saksan kielen perusrakenteet ja yleissanastoa
- osaa hyödyntää sanakirjoja
- osaa hyödyntää verkossa olevia oppimateriaaleja ja kehittää itsenäisesti kielitaitoaan

Sisältö

Kirjallisia ja suullisia harjoituksia, joissa opiskelija kertaa ja vahvistaa peruskieliopin ja -sanaston hallintaa. Kurssiin sisältyy itseopiskelua mm. verkkomateriaalien avulla.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 26 t ja itsenäinen työskentely 28 t, opiskelijan työtä keskimäärin 54 tuntia.

Opetuskieli

suomi, saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö(t) ja kirjallinen tentti

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetuksen yhteydessä jaettava maksullinen materiaali sekä verkkomateriaali, mm. DVG - saksan virtuaalikielioppi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus