x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TECHS4 Dokumentaation visualisointi 5 op
Vastuutaho
Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot
Vastuuhenkilö
Tytti Suojanen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä typografian ja asettelun pääperiaatteet, ymmärtää kuvan ja tekstin vuorovaikutusta, tunnistaa taitto-ohjelmistojen toimintaperiaatteet ja osaa tuottaa kuvankäsittelyohjelman avulla visuaalisuutta dokumentteihin. Opiskelija osaa arvioida interaktiivisen median (videon, animaation) hyötyjä dokumentoinnissa ja hän osaa käyttää kuvakäsikirjoitusta menetelmänä.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan typografiaan ja asetteluun, yhteen taitto- ja kuvankäsittelyohjelmaan ja harjoitellaan kuvakäsikirjoitusta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu harjoituksiin.

Lisätietoja

Teknisen viestinnän erikoistumisopintoihin valituille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot (Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot)
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö