x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALHAS13 Henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja osaamispääoman kasvattaminen 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija tietää kuinka henkilöstövoimavarojen kehittäminen sidotaan organisaation strategioihin. Hän tuntee organisaatioiden henkilöstöjohtamisen tärkeimmät käytännöt ja sisältöalueet osaten tuottaa niihin sovellutuksia. Hän osaa arvioida organisaation henkilöstöstrategiaa ja henkilöstöjohtamiseen liittyviä käytäntöjä sekä tehdä niihin liittyviä kehitysehdotuksia.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Henkilöstövoimavarojen kehittämisen (HRD) eri osa-alueet; Tieto- ja osaamispääoma; Osaamisen johtaminen; Erilaisiin työjärjestelyihin (mm. työ ulkomailla, työ arvoverkoissa, työ projekteissa, työ yhteistyö- ja innovaatioprosesseissa, hajautettu työ) liittyvät johtamiskysymykset; Henkilöstön kehittämisen traditiot ja tulevaisuus; Henkilöstön kehittäminen ja henkilöstökoulutus; Henkilöstövoimavarojen johtamisen organisointivaihtoehdot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 0 t 20 t
Seminaari 10 t 0 t
Kirjatentti 4 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Sähköinen tentti, jossa suoritetaan luennot ja verkkokurssissa ilmoitettavat aineistot.
Opiskelija osallistuu seminaariin ja laatii esseen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojaksolla erikseen ilmoitettavat aineistot.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu