x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOA7 Erikoistumisopintoja II 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia rakentaa asiantuntemustaan teoreettisemmasta kielentutkimuksesta: hän alkaa ymmärtää teoreettisten ja metodisten valintojen merkityksen ja pyrkii irtautumaan yhden totuuden ajattelusta.

Sisältö

Kirjallisuusvalikoima seuraavista kielentutkimuksen aloista: 1) Alueellinen ja/tai sosiaalinen variaatio, 2) Lähisukukielet, 3) Diskurssianalyysi ja/tai keskusteluntutkimus, 4) Kielenmuutos, 5) Nimistöntutkimus, 7) Sanastontutkimus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opiskelija valitsee Erikoistumisopintojen vaihtoehtoisista kirjallisuusvalikoimista yhden. Suoritukseksi käy kirjallinen tentti tai valikoiman teemaan liittyvä erikoiskurssi. Erikoistumisopinnoiksi kelpaavat sopimuksen mukaan myös yleisen kielitieteen, fonetiikan ja viron kielen ja virolaisen kulttuurin opinnot. Vastaavuuksista sovitaan opintojakson vastuuhenkilön kanssa. Valikoima ei saa olla sama kuin SUOA6 Erikoistumisopintoja I:ssä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tentin perusteella. Erikoiskurssien arviointiperusteet ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuusehdotukset aloittain ks. tutkinto-ohjelman kotisivu.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö