x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOA6 Erikoistumisopintoja I 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Lisäksi mahdollisia kurssikohtaisia vaatimuksia.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia rakentaa asiantuntemustaan teoreettisemmasta kielentutkimuksesta: hän alkaa ymmärtää teoreettisten ja metodisten valintojen merkityksen ja pyrkii irtautumaan yhden totuuden ajattelusta.

Sisältö

Kirjallisuusvalikoima seuraavista kielentutkimuksen aloista: 1) Alueellinen ja/tai sosiaalinen variaatio, 2) Lähisukukielet, 3) Diskurssianalyysi ja/tai keskusteluntutkimus, 4) Kielenmuutos, 5) Nimistöntutkimus, 7) Sanastontutkimus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opiskelija valitsee Erikoistumisopintojen vaihtoehtoisista kirjallisuusvalikoimista yhden. Suoritukseksi käy kirjallinen tentti tai valikoiman teemaan liittyvä erikoiskurssi. Erikoistumisopinnoiksi kelpaavat sopimuksen mukaan myös yleisen kielitieteen, fonetiikan ja viron kielen ja virolaisen kulttuurin opinnot. Vastaavuuksista sovitaan opintojakson vastuuhenkilön kanssa

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tentin perusteella. Erikoiskurssien arviointiperusteet ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuusehdotukset aloittain ks. tutkinto-ohjelman kotisivu.

Lisätietoja

Edeltäviä opintoja täsmennetty 1.8.2014 alkaen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö