x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOA1 Kielen kehitys 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
SUOMA1 Kielen kehitys 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee uralilaiskielten historiallisen taustan, suomen aseman lähisukukielten joukossa sekä kantasuomen eri vaiheet. Hän osaa määritellä äänne-, muoto- ja sanatasolla keskeisimmät suomen kielen varhaisvaiheita koskevat kielenmuutokset ja ymmärtää, miten nämä muutokset edelleen vaikuttavat esimerkiksi sanojen taivutuksessa. Opiskelija tuntee kielenmuutoksen teoriaa.

Sisältö

Suomen kieli kielikuntansa jäsenenä, kantasuomi, kielen muuttuminen (äännekehitys, merkityksenmuutokset, sanaston uusiintuminen) ja kieliopillistuminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot ja oheiskirjallisuus.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tentin perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 • Häkkinen, Kaisa 1990. Mistä sanat tulevat: suomalaista etymologiaa. SKS, s. 162–276;
 • Lehtinen, Tapani 2007. Kielen vuosituhannet: suomen kielen kehitys kantauralista varhaissuomeen. SKS; 
 • Itkonen, Terho 1983. Välikatsaus suomen kielen juuriin. Virittäjä 87, s. 190–229 ja 349–386;
  Johanna Laakso 2001, The Finnic languages. - Östen Dahl & Maria Koptjevskaja-Tamm (toim..): The Circum-Baltic Languages: Typology and Contact. Studies in Language Companion Series 54. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins. 179-212; 
 • Itkonen, Esa 1998. Mitä on kieliopillistuminen. - Pajunen, Anneli (toim.):  Kieliopillistumisesta, analogiasta ja typologiasta. Suomi 185: 11–41.
 • yksi artikkeli teoksesta Tapani Lehtinen - Lea Laitinen (toim.): Kieliopillistuminen. Tapaustutkimuksia suomesta. Kieli 12. S. 6-19. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.

Lisätietoja

Edeltäviä opintoja täsmennetty 1.8.2014 alkaen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö