x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VIROP1 Viron peruskurssi 5 op
Vastuutaho
Viron kieli ja virolainen kulttuuri
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
VIROP1 Viron peruskurssi 4 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa ääntää viroa, tuntee viron kielen äänne- ja muoto-opin keskeiset piirteet, hallitsee viron keskeisen sanaston, osaa kirjoittaa yksinkertaisia tekstejä viron kielellä. Hän osaa lukea ja ymmärtää yksinkertaista vironkielistä tekstiä ja kääntää luettua tekstiä suullisesti.

Sisältö

Alustava yleiskatsaus viron kirjakielen äänne- ja muoto-opin pääkysymyksiin. Ääntämis- ja lukemistehtäviä, keskustelu- ja kuunteluharjoituksia, kirjallisia harjoituksia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Pakollinen luento- ja harjoituskurssi, opettajan kanssa sovittavan vironkielisen kirjallisuuden lukeminen (20 sivua), luetun tekstin suullinen kääntäminen ja lyhyen suomenkielisen yhteenvedon laatiminen, kirjallinen tentti

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tentin perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pajusalu Renate, Hietaharju Merja, Taro Viive, Yallop Kai (2012): Keelesild viron kielen oppikirja

Suomi – viro – suomi -taskusanakirja

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Viron kielen ja virolaisen kulttuurin perusopinnot (Viron kieli ja virolainen kulttuuri)
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö