x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2013
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK4300 Geenit ja genomit 10 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Markku Kulomaa and Eric Dufour
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
BIKE4300 Geenit ja genomit 10 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Advanced course on structure and function of procaryotic and eukaryotic genomes including organels, and of DNA replication and repair and recobination.

Osaamistavoitteet

Students will learn during the course to consider structure of the genes and genomes from both a functional and an evolutionary perspective. Discussions and tutorials are based on konowledge students have prepared home, and they learn design and preparation of a poster presentation about a given topic.

Sisältö

The course will cover prokaryotic and eukaryotic gene organization, conjugating and non-conjugating plasmids, repetitive DNA, centromeres, telomeres, transposable elements, organelle genomes and programmed DNA rearrangements as well as an introductory overview of molecular evolution and evolutionary genetics. DNA replication, recombination and repair will be considered both mechanistically and from a functional standpoint.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Pienryhmäopetus
Ryhmätyöskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
englanniksi
Essee 
englanniksi
Poster  Projekti / käytännön työ 
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö