x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOP3 Kielen- ja tekstinhuolto 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa laatia muodoltaan, sisällöltään ja argumentaatioltaan moitteettomia yleiskielisiä tekstejä ja tuntee huolitellun kirjoitetun kielen normit. Opiskelija ymmärtää, miksi yhteistä kirjakieltä tarvitaan ja mikä merkitys kielenhuollolla on suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin kannalta. Opiskelija hallitsee alustavasti opiskelussa keskeisten tekstien tekstilajeja (essee, referaatti, raportti, tutkimussuunnitelma).

Sisältö

Kielenhuollon peruskysymykset ja kielenkäytön normien perusteet. Opiskelussa keskeisten tekstien rakenne ja mahdollisia kirjoitusharjoituksia.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat voivat suorittaa jakson SUOP1 ja SUOP3 samanaikaisesti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luento ja mahdolliset harjoitukset.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Iisa, Katariina, Aino Piehl & Hannu Oittinen 2006. Kielenhuollon käsikirja. Yrityskirjat. TAI Terho Itkonen ja Sari Maamies 2011, Uusi kieliopas. 4., tarkistettu painos, Helsinki: Tammi.

Lisätietoja

Edeltäviä opintoja täsmennetty 1.8.2014 alkaen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö