x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojaksolla opiskelijat ryhmäytyvät omaryhmään, jossa keskustellaan omaopen kanssa yleisistä opintoihin ja opintojen suunnitteluun liittyvistä aiheista. Lisäksi omaopen kanssa käydään läpi henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS) lukuvuosittain. Opintojen ohjattu suunnittelu jatkuu koko kandidaatintutkinnon ajan. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opintojen ohjattu suunnittelu kytkeytyy osaksi perusopintojen ITIP5 Tutkiva opiskelu -opintojaksoa. Kandidaatintutkinnon loppuvaiheessa opintojen ohjattu suunnittelu kytkeytyy osaksi kandidaattiseminaaria (ITIA03 Tutkimusmenetelmäopinnot).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-osaa suunnitella opintojaan itsenäisesti
-osaa hakea tietoa opintojen suunnitteluun liittyen erityisesti yliopiston verkkosivuilta
-tuntee tutkinnon rakenteen ja luonteen
-ymmärtää korkeakouluopintojen itsenäisen luonteen

Sisältö

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), tutkinnon rakenne ja luonne, opintojen suunnitteluun liittyvät tiedonlähteet, ajanhallinta ja kuormittavuus opinnoissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö