Opinto-oppaat 2014–2015
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Johdatus oikeusjärjestykseen 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Vero-oikeuden yliopistonlehtori, julkisoikeuden professori, yritysjuridiikan lehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X

Yleiskuvaus

Kurssi toimii oikeustieteellisten opintojen kulmakurssina ja sen suorittaminen on edellytyksenä muiden oikeudellisten opintojen suorittamiselle.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee oikeudellisen sääntelyn aseman yhteiskunnallisen päätöksenteon ytimessä sekä julkisen vallan, yritysten ja yksilöiden toimintaa ohjaavana ilmiönä. Opiskelija tuntee keskeiset oikeudelliset peruskäsitteet ja rakenteet, mikä mahdollistaa opintojen jatkamisen kaikilla JKK:n oikeudellisten oppiaineiden perusteet -kursseilla. Opiskelija tuntee erilaiset oikeudenalat ja niiden väliset suhteet. Opiskelija tuntee oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen peruslähtökohdat.

Sisältö

1. Oikeuden merkitys yhteiskunnallisen päätöksenteon ytimessä
2. Oikeuden merkitys julkista valtaa, yrityksiä ja yksilöitä ohjaavana ilmiönä
3. Suomen oikeusjärjestys, sen rakenne ja systematiikka
4. Suomen oikeusjärjestyksen suhde kansainväliseen oikeuteen ja EU-oikeuteen
5. Eri oikeudenalat ja niiden väliset suhteet
6. Oikeudellisten ongelmien ratkaisemisen peruslähtökohdat
7. Yksityisoikeuden pääpiirteitä
8. Julkisoikeuden pääpiirteitä
9. Oikeustieteen opetus Tampereen yliopistossa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu