x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NTYOA3 Nuorisotutkimuksen seminaari 5 op
Vastuutaho
Nuorisotyö ja nuorisotutkimus
Vastuuhenkilö
Nuorisotyön lehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
30 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Aineopintojen kaikille yhteisten opintojen jakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia nuorisotutkimuksen tekemiseen itsenäisen tiedonhaun, pienimuotoisen aineiston keruun ja aineiston analysoinnin avulla.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija valmistaa nuorisotutkimuksellisen seminaarityön, jonka tekemisessä noudatetaan tieteellisen tutkimustyön periaatteita, käytäntöjä ja etiikkaa. Työ koostuu aiheen teoreettisesta taustoituksesta, pienimuotoisesta aineiston keruusta ja analyysistä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 105 t 0 t
Seminaari 30 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Osallistuminen seminaarityöskentelyyn.

Ohjattua työskentelyä (30 t).

Projekti / käytännön työ 
suomeksi
Lisätietoja 

seminaarityö

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö