x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NUTTU1.1 Nuorisotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä ja suuntauksia 5 op
Vastuutaho
Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriopinnot
Vastuuhenkilö
Nuorisotutkimuksen professori

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee nuorisotutkimuksen ajankohtaisia tieteenfilosofisia ja metodologisia lähtökohtia ja kysymyksiä.

Sisältö

Opintojakso antaa yleiskuvan monitieteisen nuorisotutkimuksen erilaisista ajankohtaisista kysymyksistä, tutkimusongelmista ja niihin liittyvistä käsitteistä, teorioista sekä metodeista. Jakson kirjallisuuden lisäksi voidaan sopia myös muuta aiheeseen liittyvää ja pro gradu -tutkielman tekemistä tukevaa kirjallisuutta esseen aineistopohjaksi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 13 t 0 t
Ryhmätyöskentely 5 t 0 t
Itsenäinen työskentely 0 t 112 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen kontaktiopetukseen + ryhmätyö wikialustalla ja parityöskentelynä tuotettu essee.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Helve, H. (ed.) Mixed Methods in Youth Research. Helsinki: Finnish Youth Research Network : Finnish Youth Research Society, 2005.
2. Helve, H. & Holm, G. (ed.) Contemporary Youth Research: Local Expressions and Global Connections. Aldershot: Ashgate, cop. 2005.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö