x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHS4 Sukukieli II 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
POHKS2 Sukukieli II 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
–osaa lukea ja ymmärtää sukukielellä kirjoitettuja tekstejä
–ymmärtää sukukielellä puhuttua yleiskieltä
–tunnistaa ja osaa nimetä sukukieleen liittyviä erityispiirteitä
–tuntee ja osaa luonnehtia kyseisen maan yhteiskuntaoloihin, kulttuuriin ja kirjallisuuteen liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä
–osaa etsiä tarkoituksenmukaista tietoa sukukielestä sekä maan kulttuurista ja yhteiskuntaoloista

Sisältö

Puhuttu ja kirjoitettu sukukieli, maan kulttuuri- ja yhteiskuntatuntemus sekä näitä käsittelevät tärkeät informaatiolähteet

Opetuskieli

norja, tanska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
norjaksi
tanskaksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö