x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPFA7 Nykyespanja ja espanja vieraana kielenä 5 op
Vastuutaho
Espanjan kieli/COMS
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
ESPFA8 Nyky- ja puhekieli 3 op
JA

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa espanjan kielen eri opetusmenetelmiä ja osaa valmistaa omaa opetusmateriaalia. Opiskelija osaa erottaa espanjan nykykielen erityispiirteitä sekä tunnistaa eri kielialueiden eroja ja eri puhe- ja kirjoitusrekistereitä.
Opintojakso koostuu kahdesta osasuorituksesta. Opintojakso koostuu kahdesta osasuorituksesta.

Sisältö

Espanajan kielen opetus vieraana kielenä, materiaalit ja erityisongelmat. Kurssilla perehdytään espanjan nykykielen rakenteeseen ja puhutun kielen ominaisuuksiin eri kielialueilla sekä tutustutaan uuden teknologian sanastoon ja muiden erikoisalojen sanastoon. Osa kurssista on etäopetusta.

Opetuskieli

espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Espanja vieraana kielenä  Osallistuminen opetukseen  3 op
espanjaksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Osallistuminen opetukseen ja oman opetusmateriaalin esittäminen.

Nyky- ja puhekieli  Osallistuminen opetukseen  2 op
espanjaksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Osallistuminen opetukseen tai kirjallinen koe.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Espanja vieraana kielenä  Osallistuminen opetukseen  3 op
espanjaksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Osallistuminen opetukseen ja oman opetusmateriaalin esittäminen.

Nyky- ja puhekieli  Kirjallinen tentti  2 op
espanjaksi
Oppimateriaalit 

Vigara Tauste: Morfosintaxis del español coloquial.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Espanja vieraana kielenä  Kirjallinen tentti  3 op
espanjaksi
Oppimateriaalit 

M. L. Gutiérrez, Problemas fundamentales de la gramática del español como 2/L

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Nyky- ja puhekieli  Osallistuminen opetukseen  2 op
espanjaksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Osallistuminen opetukseen tai kirjallinen koe.

Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Espanja vieraana kielenä  Kirjallinen tentti  3 op
espanjaksi
Oppimateriaalit 

M. L. Gutiérrez, Problemas fundamentales de la gramática del español como 2/L

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Nyky- ja puhekieli  Kirjallinen tentti  2 op
espanjaksi
Oppimateriaalit 

Vigara Tauste: Morfosintaxis del español coloquial.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Espanja vieraana kielenä osasuorituksen (3 op) voi suorittaa myös esseenä opettajan kokoaman materiaalin pohjalta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Menestyminen oman opetusmateriaalin tekemisessä tai kirjallisessa tentissä tai esseessä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Espanja vieraana kielenä -osasuorituksen kirjatenttiä varten opettajan kokoamaa materiaalia mm. edellä mainitusta kirjallisuudesta. K. Griffin, Lingüística aplicada a la enseñanza de español como 2/L; Gelabert, Bueso y Benítez, Producción de materiales para la enseñanza de español; , M. L. Gutiérrez, Problemas fundamentales de la gramática del español como 2/L.

Lisäksi nyky-ja puhekieli -osasuoritukseen kuuluvaa opettajan kokoamaa materiaalia alan kirjallisuudesta, lehdistä ja internetistä. Beinhauer, W., El español coloquial; Vigara Tauste, Morfosintaxis del español coloquial; C. E. Kany, Sintaxis hispanoamericana.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö